• Địa chỉ: Số 3 Lương Yên, Hà Nội
  • Chủ đầu tư: Tập đoàn Sungroup
  • Quy mô chống thấm: ~4000m2 chống thấm bể
  • Thời gian thi công: 2018