• Địa chỉ: Phạm Văn Đồng, khu đô thị Vĩnh Hòa, Nha Trang
  • Chủ đầu tư: Tập đoàn Crystal Bay
  • Thời gian cấp vật liệu: 2019-nay