• Địa chỉ: Ô đất O17-HH1 khu đô thị Tây Hồ, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội
  • Thời gian cấp vật liệu: 2017