Địa điểm: đường Nguyễn Xiển, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Masterise Homes

Thời gian thi công: 2021