• Địa chỉ: Số 3 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV xây dựng công trình hàng không ACC, Công ty CP ACC Thăng Long
  • Thời gian cấp vật liệu: 2016-2017